Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
8 270
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
3,31
Antal bud :
28
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,3788(117,128)
Lägsta ränta :
0,3745(117,166)
Högsta ränta :
0,3790(117,126)
% of Eq Price Lvl :
90,48