Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 441
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,92
Antal bud :
31
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,0527(113,779)
Lägsta ränta :
-1,0570(113,831)
Högsta ränta :
-1,0510(113,759)
% of Eq Price Lvl :
100,00