Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
240
Emitterat institutioner:
240
Teckningskvot :
0,96
Antal bud :
8
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,0117(112,982)
Lägsta ränta :
-1,0250(113,143)
Högsta ränta :
-0,9950(112,779)
% of Eq Price Lvl :
100,00