Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
885
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,54
Antal bud :
13
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,9806(112,992)
Lägsta ränta :
-0,9850(113,045)
Högsta ränta :
-0,9800(112,984)
% of Eq Price Lvl :
66,67