Försäljning

Auktionsdatum :
2017-07-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010133421
Förfall :
2017-10-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 648
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,46
Antal bud :
38
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,7977(100,229)
Lägsta ränta :
-0,8400(100,241)
Högsta ränta :
-0,7810(100,224)
% of Eq Price Lvl :
36,73