Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009895527
Förfall :
2017-08-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
31 772
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,18
Antal bud :
40
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-0,7198(100,164)
Lägsta ränta :
-0,7380(100,168)
Högsta ränta :
-0,7160(100,163)
% of Eq Price Lvl :
22,18