Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009895527
Förfall :
2017-08-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 735
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,17
Antal bud :
49
Antal acc bud :
26
Snittränta :
-0,6892(100,184)
Lägsta ränta :
-0,7200(100,192)
Högsta ränta :
-0,6790(100,181)
% of Eq Price Lvl :
81,25