Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009664501
Förfall :
2017-09-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 425
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,74
Antal bud :
29
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,6603(100,344)
Lägsta ränta :
-0,7300(100,381)
Högsta ränta :
-0,6420(100,335)
% of Eq Price Lvl :
8,85