Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009580178
Förfall :
2017-05-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 079
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,71
Antal bud :
38
Antal acc bud :
29
Snittränta :
-0,7260(100,208)
Lägsta ränta :
-0,7900(100,227)
Högsta ränta :
-0,7000(100,201)
% of Eq Price Lvl :
45,68