Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009496060
Förfall :
2017-04-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 295
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,63
Antal bud :
38
Antal acc bud :
28
Snittränta :
-0,8493(100,237)
Lägsta ränta :
-0,9200(100,256)
Högsta ränta :
-0,8220(100,229)
% of Eq Price Lvl :
19,10