Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 000
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,00
Antal bud :
8
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,7349(106,464)
Lägsta ränta :
-1,7410(106,483)
Högsta ränta :
-1,7325(106,456)
% of Eq Price Lvl :
60,00