Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
330
Emitterat institutioner:
325
Teckningskvot :
0,66
Antal bud :
12
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,9849(112,394)
Lägsta ränta :
-1,0050(112,621)
Högsta ränta :
-0,9700(112,226)
% of Eq Price Lvl :
100,00