Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
300
Total budvolym :
404
Emitterat institutioner:
300
Teckningskvot :
1,35
Antal bud :
16
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,3772(109,891)
Lägsta ränta :
-0,3900(110,115)
Högsta ränta :
-0,3650(109,677)
% of Eq Price Lvl :
51,72