Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
645
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,29
Antal bud :
5
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,0600(119,691)
Lägsta ränta :
-1,0600(119,691)
Högsta ränta :
-1,0600(119,691)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
900
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,80
Antal bud :
6
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,7500(106,155)
Lägsta ränta :
-1,7500(106,155)
Högsta ränta :
-1,7500(106,155)
% of Eq Price Lvl :
100,00