Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
260
Emitterat institutioner:
185
Teckningskvot :
0,52
Antal bud :
10
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,4589(110,765)
Lägsta ränta :
-0,4750(111,052)
Högsta ränta :
-0,4450(110,517)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
885
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,77
Antal bud :
11
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,1030(120,059)
Lägsta ränta :
-1,1050(120,080)
Högsta ränta :
-1,1000(120,027)
% of Eq Price Lvl :
100,00