Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 025
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,05
Antal bud :
20
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,8582(117,725)
Lägsta ränta :
-0,8711(117,861)
Högsta ränta :
-0,8510(117,649)
% of Eq Price Lvl :
14,29