Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 160
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,32
Antal bud :
19
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,4050(105,341)
Lägsta ränta :
-1,4100(105,359)
Högsta ränta :
-1,4000(105,324)
% of Eq Price Lvl :
59,52