Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 305
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,61
Antal bud :
16
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,2551(161,415)
Lägsta ränta :
-1,2600(161,451)
Högsta ränta :
-1,2500(161,378)
% of Eq Price Lvl :
88,00