Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
571
Emitterat institutioner:
520
Teckningskvot :
0,19
Antal bud :
9
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,6631(108,508)
Lägsta ränta :
-0,6680(108,563)
Högsta ränta :
-0,6600(108,474)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
299
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :