Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
2 080
Emitterat institutioner:
1 440
Teckningskvot :
0,42
Antal bud :
19
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,6433(108,284)
Lägsta ränta :
-0,6600(108,471)
Högsta ränta :
-0,6400(108,248)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 517
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :