2016-02-12

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
3 325
Emitterat institutioner:
1 515
Teckningskvot :
0,67
Antal bud :
27
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-0,6721(108,603)
Lägsta ränta :
-0,6900(108,804)
Högsta ränta :
-0,6650(108,524)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Uppköp

Auktionsdatum :
2016-02-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 496
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
-1,0800
% of Eq Price Lvl :