Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,50
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 714
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,13
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 250
Emitterat institutioner:
1 250
Teckningskvot :
3,70
Antal bud :
30
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,7398(106,445)
Lägsta ränta :
-1,7450(106,462)
Högsta ränta :
-1,7380(106,439)
% of Eq Price Lvl :
82,10