Försäljning

Auktionsdatum :
2016-01-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
632
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,26
Antal bud :
23
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,0307(102,516)
Lägsta ränta :
0,0140(102,794)
Högsta ränta :
0,0450(102,280)
% of Eq Price Lvl :
80,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-01-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 770
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,54
Antal bud :
21
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,1831(104,538)
Lägsta ränta :
-1,1920(104,569)
Högsta ränta :
-1,1810(104,531)
% of Eq Price Lvl :
100,00