Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
570
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,14
Antal bud :
6
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,4916(112,478)
Lägsta ränta :
-1,5050(112,568)
Högsta ränta :
-1,4760(112,373)
% of Eq Price Lvl :
86,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
240
Emitterat institutioner:
240
Teckningskvot :
0,48
Antal bud :
5
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,6706(162,811)
Lägsta ränta :
-1,6800(162,876)
Högsta ränta :
-1,6600(162,737)
% of Eq Price Lvl :
100,00