Försäljning

Auktionsdatum :
2016-12-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
820
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,28
Antal bud :
12
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,5445(113,176)
Lägsta ränta :
-0,5461(113,204)
Högsta ränta :
-0,5421(113,134)
% of Eq Price Lvl :
20,00