Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
805
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,22
Antal bud :
9
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,6655(115,125)
Lägsta ränta :
-0,6700(115,205)
Högsta ränta :
-0,6650(115,116)
% of Eq Price Lvl :
81,82