Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 430
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,86
Antal bud :
9
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,3526(116,204)
Lägsta ränta :
-1,3526(116,204)
Högsta ränta :
-1,3526(116,204)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
840
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,68
Antal bud :
10
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,4957(123,909)
Lägsta ränta :
-1,5021(123,976)
Högsta ränta :
-1,4930(123,881)
% of Eq Price Lvl :
100,00