Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 080
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
12
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-1,8808(106,706)
Lägsta ränta :
-1,8890(106,730)
Högsta ränta :
-1,8720(106,680)
% of Eq Price Lvl :
4,00