Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
760
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,52
Antal bud :
16
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,7157(113,865)
Lägsta ränta :
-1,7300(113,959)
Högsta ränta :
-1,7060(113,800)
% of Eq Price Lvl :
90,00