Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
2 713
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,36
Antal bud :
20
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,4750(105,088)
Lägsta ränta :
0,4650(105,187)
Högsta ränta :
0,4813(105,025)
% of Eq Price Lvl :
14,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 033
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,03
Antal bud :
12
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,7283(111,479)
Lägsta ränta :
-0,7350(111,496)
Högsta ränta :
-0,7260(111,474)
% of Eq Price Lvl :
66,80