Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 258
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
33
Antal acc bud :
21
Snittränta :
0,5243(104,615)
Lägsta ränta :
0,5180(104,678)
Högsta ränta :
0,5290(104,568)
% of Eq Price Lvl :
32,73