Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 450
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,18
Antal bud :
34
Antal acc bud :
20
Snittränta :
0,2531(107,408)
Lägsta ränta :
0,2470(107,471)
Högsta ränta :
0,2550(107,389)
% of Eq Price Lvl :
80,85

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 439
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,44
Antal bud :
30
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,0185(121,219)
Lägsta ränta :
0,0140(121,262)
Högsta ränta :
0,0200(121,204)
% of Eq Price Lvl :
60,06