Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009189913
Förfall :
2017-01-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 242
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
50
Antal acc bud :
29
Snittränta :
-0,8030(100,183)
Lägsta ränta :
-0,8313(100,190)
Högsta ränta :
-0,7920(100,181)
% of Eq Price Lvl :
51,20