Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009189913
Förfall :
2017-01-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 870
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
69
Antal acc bud :
44
Snittränta :
-0,7917(100,212)
Lägsta ränta :
-0,8100(100,217)
Högsta ränta :
-0,7800(100,208)
% of Eq Price Lvl :
44,55