Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008964456
Förfall :
2017-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
11 961
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,20
Antal bud :
33
Antal acc bud :
28
Snittränta :
-0,7555(100,379)
Lägsta ränta :
-0,8100(100,407)
Högsta ränta :
-0,7380(100,370)
% of Eq Price Lvl :
66,90