Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008964456
Förfall :
2017-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 964
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,80
Antal bud :
50
Antal acc bud :
31
Snittränta :
-0,7677(100,415)
Lägsta ränta :
-0,8000(100,433)
Högsta ränta :
-0,7510(100,406)
% of Eq Price Lvl :
48,25