Försäljning

Auktionsdatum :
2016-08-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008405898
Förfall :
2016-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 220
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,64
Antal bud :
15
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,7975(100,276)
Lägsta ränta :
-0,8650(100,299)
Högsta ränta :
-0,7820(100,270)
% of Eq Price Lvl :
50,86