2016-04-22

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 770
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
59
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,8819(110,761)
Lägsta ränta :
-0,8875(110,824)
Högsta ränta :
-0,8740(110,672)
% of Eq Price Lvl :
17,38

Uppköp

Auktionsdatum :
2016-04-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 867
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
-0,7400
% of Eq Price Lvl :