Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-26
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 234
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-26
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
2 716
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
1,81
Antal bud :
21
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,2586(107,437)
Lägsta ränta :
-0,2720(107,667)
Högsta ränta :
-0,2515(107,315)
% of Eq Price Lvl :
87,50