Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 530
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
24
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,7957(102,063)
Lägsta ränta :
0,7750(102,275)
Högsta ränta :
0,8080(101,938)
% of Eq Price Lvl :
29,76

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 856
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,43
Antal bud :
16
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,5315(117,395)
Lägsta ränta :
0,5050(117,652)
Högsta ränta :
0,5380(117,332)
% of Eq Price Lvl :
49,14