Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 065
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,53
Antal bud :
14
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,8357(101,672)
Lägsta ränta :
0,8240(101,793)
Högsta ränta :
0,8450(101,577)
% of Eq Price Lvl :
5,85

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 200
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,10
Antal bud :
20
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,3718(108,539)
Lägsta ränta :
0,3540(108,680)
Högsta ränta :
0,3740(108,521)
% of Eq Price Lvl :
88,89