Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 250
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,63
Antal bud :
13
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,0380(124,321)
Lägsta ränta :
-0,0380(124,321)
Högsta ränta :
-0,0380(124,321)
% of Eq Price Lvl :
64,52