Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
8 656
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,33
Antal bud :
21
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,5723(117,353)
Lägsta ränta :
0,5723(117,353)
Högsta ränta :
0,5723(117,353)
% of Eq Price Lvl :
100,00