Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
7 640
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,55
Antal bud :
36
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,7854(102,146)
Lägsta ränta :
0,7800(102,200)
Högsta ränta :
0,7890(102,109)
% of Eq Price Lvl :
28,05

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
6 395
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
6,40
Antal bud :
26
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,1220(120,219)
Lägsta ränta :
0,1220(120,219)
Högsta ränta :
0,1220(120,219)
% of Eq Price Lvl :
100,00