Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 365
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,18
Antal bud :
27
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,7161(102,860)
Lägsta ränta :
0,7110(102,912)
Högsta ränta :
0,7177(102,844)
% of Eq Price Lvl :
51,00