Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008241475
Förfall :
2016-07-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 130
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,23
Antal bud :
36
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,6491(100,161)
Lägsta ränta :
-0,6900(100,171)
Högsta ränta :
-0,6320(100,157)
% of Eq Price Lvl :
28,00