Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008129514
Förfall :
2016-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
13 050
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,31
Antal bud :
27
Antal acc bud :
23
Snittränta :
-0,6243(100,264)
Lägsta ränta :
-0,6600(100,279)
Högsta ränta :
-0,6130(100,260)
% of Eq Price Lvl :
72,50