Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008129514
Förfall :
2016-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 813
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
52
Antal acc bud :
34
Snittränta :
-0,6560(100,322)
Lägsta ränta :
-0,7000(100,343)
Högsta ränta :
-0,6370(100,312)
% of Eq Price Lvl :
3,70