Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008014823
Förfall :
2016-05-18
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
32 210
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
40
Antal acc bud :
17
Snittränta :
-0,6191(100,141)
Lägsta ränta :
-0,6400(100,146)
Högsta ränta :
-0,6080(100,139)
% of Eq Price Lvl :
27,50