Försäljning

Auktionsdatum :
2016-01-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007871769
Förfall :
2016-04-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
19 191
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,92
Antal bud :
51
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,4956(100,132)
Lägsta ränta :
-0,5200(100,139)
Högsta ränta :
-0,4830(100,129)
% of Eq Price Lvl :
15,50